O društvu

Naziv društva Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
 Skrajšani naziv  DMSBZT Pomurja
 Naslov  Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
 Leto ustanovitve  1960
 Elektronska pošta
 Internetni naslov  www.drustvu-mszt-pomurja.si
 Matična številka  5047773
 Davčna številka  76981690
TRR  02340 0011735734 NLB d.d.
Število članov  1070