Organi

Volilni Zbor članov, ki je bil 03. 09. 2021 je izvolil nove organe SDMSBZT Pomurja ter predsednico in podpredsednico SDMSBZT Pomurja. Mandat novemu vodstvu in organom SDMSBZT Pomurja  začne veljati s 04. 09. 2021 in traja do 04.09. 2024.

Organi Strokovnega SDMSBZT Pomurja za obdobje  2020 – 2024

PREDSEDNICA
Dragica Jošar, upok. dipl. m. s.

PODPREDSEDNICA
Brigita Kovačec, dipl. m. s. SB Murska Sobota

TAJNICA
Jasna Meško, SB Murska Sobota

NADZORNI ODBOR

 1. Daniela Mörec, upokojenka
 2. Emilija Kavaš, upokojenka
 3. Irena Šumak  SZŠ
 4. Jože Trajber, ZD Murska Sobota
 5. Zvonka Brus Hladen, upokojenka

ČASTNO RAZSODIŠČE

 1. Zlatka Lebar, SZŠ
 2. Aleksandra Balažic Gjura, SB MS
 3. Marija Zrim, SB Murska Sobota
 4. Slavica Mencinger, ZD Gornja Radgona
 5. Marija Kohek, SBMS

Člani izvršnega odbora:

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota

 1. Simon Jelenovec – član, nadomestni član Urška Sinic
 2. Renata Gorjan – član, nadomestni član Simona Emri
 3. Uroš Raščan – član, nadomestni član Vito Nemec

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slov. tabora 1, 9240 Ljutomer

 1. Renata Škrget – član, nadomestni član Mateja Žibrat

ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 34, 9250 G. Radgona

 1. Karla Zemljič Pučko – član, nadomestni član Tomaž Rantaša

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava

 1. Mojca Rožman Nagy – član, nadomestni član Andreja Časar

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

 1. Leon Hegeduš – član, nadomestni član Tatjana Krajnc
 2. Darja Hoheger – član, nadomestni član Blaž Hüll
 3. Melita Lepoša – član, nadomestni član Simona Sečko
 4. Klaudija Sever Lovenjak – član, nadomestni član Zdenka Domitric
 5. Marija Flisar – član, nadomestni član Blanka Balažic

NACIONALNI INŠTITUT JAVNEGA ZDRAVJA ( NIJZ ) 

 1. Martina Horvat

DOM LUKAVCI, Lukavci 9,  9242 Križevci pri Ljutomeru

 1. Štefka Majcen – član, nadomestni član Damjan Jaušovec

DOM STAREJŠIH LJUTOMER, Cesta 1. Slov. tabora 5, 9240 Ljutomer

 1. Andreja Bogdan – član, nadomestni član Sandra Meričnjak

DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 1. Tadeja Sršen – član, nadomestni član Tina Gutman

DOM STAREJŠIH LENDAVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava

 1. Simon Kovač – član, nadomestni član Jožica Hozjan

DOM STAREJŠIH Gornja Radgona, Trate 40, 9250 Gornja Radgona

 1. Zlatka Cimerman – član, nadomestni član Mirjana Vogrinec

SENECURA, Prisojna c. 4a, 9252 Radenci, DOM JANKA ŠKRABANA BELTINCI, Mladinska 1a, 9231 Beltinci

 1. Mirta Vogrinec – član, nadomestni član Suzana Divjak

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, Ulica dr, Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 1. Tatjana Pernat ŠČANČAR – član, nadomestni član Tanja Flegar

SAVA Hotels & Resors (Moravske Toplice)

 1. LEJLA SINANOVIĆ – član, nadomestni član Dragica Krojs                                   

ZASEBNI KONCESIONARJI

 1. ANITA PREINŠPERGER – član, nadomestni član Danica Činč

UPOKOJENE MEDICINSKE SESTRE

 1. Ema Mesarič – član, nadomestni član Erika Časar
 2. Cvetka Meolic – član, nadomestni član Ivanka Vučak

BLAGAJNIČARKA

Marta Stepanovič


Organi STROKOVNEGA DMSBZT Pomurja za obdobje 21.11.2016 do 21.11.2020

PREDSEDNICA
Dragica Jošar, ZD Murska Sobota

PODPREDSEDNICA
Brigita Kovačec, SB Murska Sobota

TAJNICA
Jasna Meško, SB Murska Sobota

NADZORNI ODBOR

 1. Daniela Mörec, upokojenka
 2. Emilija Kavaš, upokojenka
 3. Aleksandra Balažic Gjura, SB Murska Sobota
 4. Jože Trajber, ZD Murska Sobota
 5. Anica Benkovič, upokojenka 

ČASTNO RAZSODIŠČE

 1. Zlatka Lebar, SZŠ
 2. Marija Zrim, SB Murska Sobota
 3. Marija Kohek, SB Murska Sobota
 4. Andreja Bogdan, ZD Ljutomer
 5. Slavica Menciger, ZD Gornja Radgona

Izvršilni odbor DMSBZT Pomurja

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 22, 9000 Murska Sobota

 1. Simon Jelenovec – član, nadomestni član Aleš Pertoci
 2. Renata Gorjan – član, nadomestni član Blanka Andrejek
 3. Urška Sinic – član, nadomestni član Tadeja Žalik

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slov. tabora 1, 9240 Ljutomer

 1. Renata Škrget – član, nadomestni član Mateja Žibrat

ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 34, 9250 G. Radgona

 1. Karla Zemljič Pučko – član, nadomestni član Tomaž Rantaša

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava

 1. Mojca Rožman Nagy – član, nadomestni član Andreja Časar

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

 1. Leon Hegeduš – član, nadomestni član Tatjana Krajnc
 2. Darja Koheger – član, nadomestni član Metka Lipič Baligač
 3. Melita Lepoša – član, nadomestni član Simona Sečko
 4. Klaudija Sever Lovenjak – član, nadomestni član Zdenka Domitric
 5. Marija Flisar – član, nadomestni član Blanka Hegeduš

DOM LUKAVCI, Lukavci 9,  9242 Križevci pri Ljutomeru

 1. Alenka Ledinšek – član, nadomestni član Štefka Majcen

DOM STAREJŠIH LJUTOMER, Cesta 1. Slov. tabora 5, 9249 Ljutomer

 1. Dragica kosmajer – član, nadomestni član Sandra Slokan

DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 1. Tadeja Sršen – član, nadomestni član Tina Gutman

DOM STAREJŠIH LENDAVA, Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava

 1. Simon Kovač – član, nadomestni član Jožica Hozjan

DOM STAREJŠIH Gornja Radgona, Trate 40, 9250 Gornja Radgona

 1. Zvonka Brus Hladen – član, nadomestni član Rosvita Šlebinger

DOSOR, Prisojna c. 4a, 9252 Radenci

 1. Suzana Divjak – član, nadomestni član Janja Maučec

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA, Ulica dr, Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 1. Irena Šumak – član, nadomestni član Tatjana Pernat

SAVA Hotels & Resors (Moravske Toplice)

 1. Dragica Krojs – član, nadomestni član Vladimira Bavčar Cvetko (Radenci)                                   

ZASEBNIKI

 1. Erika Gaber Horvat – član, nadomestni član Brigita Mataič

UPOKOJENE MEDICINSKE SESTRE

 1. Ema Mesarič – član, nadomestni član Erika Časar
 2. Cvetka Meolic – član, nadomestni član Ivanka Vučak

BLAGAJNIČARKA

Marta Stepanovič


Organi DMSBZT Pomurja 2013-2016

Volilni občni zbor, ki je bil 20. 11. 2012 je izvolil nove organe DMSBZT Pomurja ter predsednico in podpredsednico DMSBZT Pomurja. Mandat novemu vodstvu in organom DMSBZT Pomurja  začne veljati s 1. 1. 2013 in traja do 31.12. 2016.

Organi Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja za mandatno obdobje 4 let od 1. 1. 2013. do 31. 12. 2016 so:

PREDSEDNICA

Daniela Mőrec, upok. dipl.m.s.

PODPREDSEDNICA

Dragica Jošar, dipl.m.s.,  ZDMS

NADZORNI ODBOR

1.      Anica Benkovič, upok. VMS

2.      Emilija Kavaš, upok. VMS, dipl,org. menedž – predsednica

3.      Zdenka Škrileec, VMS, SBMS  

4.      Jože Trajber, dipl.zdr., ZDMS      

5.      Dušan Vereš, ZT, Dom starejših Rakičan 

   RAZSODIŠČE

 1. Marija Zrim, dipl.m.s., Splošna bolnišnica Murska Sobota – predsednica
 2. Metka Močnik , dipl.m.s., upok. (Dom Lukavci)
 3. Zdenka Tratnjek, dipl.m.s., Splošna bolnišnica Murska Sobota
 4. Zlatka Lebar, univ.dipl pedagog, Zdravstvena šola Murska Sobota
 5. Slavica Menciger, dipl.m.s., Zdravstveni dom Gornja Radgona

Izvršni odbor Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja (člana izvršilnega odbora sta tudi predsednica in podpredsednica)

TAJNICA

      Jasna Meško, SBMS

ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 22, 9000 Murska Sobota

 1.        Erika Časar                                      nadomestni član Aleš Pertoci
 2.        Urška Sinic                                         nadomestni član Tadeja Žalig

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER, Cesta I. slov. tabora 1, 9240 Ljutomer

1. Andreja Bogdan                                   nadomestni član Jožica Kosi

ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 34, 9250 G. Radgona

 1. Karla Zemljič Pučko                                   nadomestni član Tomaž Rantaša

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava

1.Valerija Hozjan                                          nadomestni član Gal Kiraly Doris

SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota

1. Sandra Balažic Gjura                              nadomestni član Leon Hegeduš

2. Marija Kohek                               nadomestni član Darja   Kučan

3.  Darja Hoheger                                         nadomestni član Zdenka Domitric

4. Jožica Karas                                              nadomestni član Simona Gomboc Sečko

5.  Alenka Karlovčec                                     nadomestni član Jože Sever

 1. Metka Lipič Baligač                                  nadomestni član Marija Flisar

DOM LUKAVCI, Lukavci 9,                                 Dom Starejših Ljutomer

9242 Križevci pri Ljutomeru                                 

 1. Zlatka Murtič                                                nadomestni član Dragica Kosmajer

DOM STAREJŠIH RAKIČAN, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 1. Tadeja Sršen                                                    nadomestni član Tina Gutman

DOM STAREJŠIH LENDAVA, Naselje prekmurske brigade 4a, 9220 Lendava

 1. Simona Marič Tibaut                                      nadomestni član Simon Kovač

DOM STAREJŠIH Gornja Radgona,                      DOM starejših Gornja Radgona

 1. Zvonka Hladen Brus                                 nadomestni član Rosvita Šlebinger

Dom starejši občanov Radenci  DOSOR            Dom starejših Janka Škrabana Beltinci

 1. Suzana Divjak                                      nadomestni član Janja Maučec                      

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

 1. Ema Mesarič                                     nadomestni član Zdenka Verban Buzeti

ZDRAVSTVENA ŠOLA RAKIČAN, Ulica dr, Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota

 1. Irena Šumak                                                     nadomestni član Tatjana Pernat

TERME 3000

ZDRAVILIŠČE MORAVSKE TOPLICE, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice

ZDRAVILIŠČE RADENCI, Zdraviliško naselje 9, 9252 Radenci

 1. Zinka Lenarčič                                                      nadomestni član Dragica Krojs                                   

ZASEBNA DEJAVNOST

 1. Brigita Mataič, Dobrovnik 8, 9223 Dobrovnik;    nadomestni član Erika Gaber Horvat

UPOKOJENE MEDICINSKE SESTRE

1. Cvetka Meolic (  upok VMS, SBMS)                 nadomestni član Marija Hirci (upokojena VMS ,SBMS)

2. Vera Bogdan (upok VMS, ZD Ljutomer)            nadomestni član Darja Zmazek( Zdravilišče Radenci)

BLAGAJNIČARKA

Marta Stepanovič- Splošna bolnišnica Murska Sobota

 

Organi društva 2008-2012

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja je imelo 21.11.2008 volilni občni zbor.
Za čas od 2008 do 2012 smo  izvolili  nove organe društva.

Organi Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja so:

Predsednica
Emilija Kavaš, Splošna bolnišnica Murska Sobota
Podpredsednica
Jošar Dragica, Zdravstveni dom Murska Sobota
Tajnica
Jasna Meško, Splošna bolnišnica Murska Sobota
Blagajničarka
Marta Stepanovič, Splošna bolnišnica Murska Sobota – blagajna

Nadzorni odbor 
Anica Benkovič,  upokojena medicinska sestra,  predsednica (nadomestni član: Leon Šabjan , Splošna bolnišnica Murska Sobota)
Jožica Karas, Splošna bolnišnica Murska Sobota (nadomestni član: Olga Flisar, Splošna bolnišnica Murska Sobota)
Vida Pirling, Zdravstveni dom Murska Sobota  (nadomestni član:  Bernarda Ferencek, ZD Radenci)
Jakob Jožica, Splošna bolnišnica Murska Sobota (nadomestni član:  Jolanda Koren, Splošna bolnišnica Murska Sobota)
Marjeta Šemrl, Dom starejših Rakičan  (nadomestni član:  Dragica Krojs, Zdrav. MT.)

Razsodišče
Danijela Mőrec, Dom starejših Rakičan
Martina Horvat , Zdravstveni dom Murska Sobota,  predsednica
Zdenka Tratnjek, Splošna bolnišnica Murska Sobota
Darinka Crnkovič, Splošna bolnišnica Murska Sobota
Slavica Menciger, Zdravstveni dom Gornja Radgona

Izvršilni odbor Društva medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Pomurja

(člana izvršilnega odbora sta tudi predsednica in podpredsednica)

Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota
Sandra Balažic Gjura (nadomestni član: Leon Hegeduš)
Marija Zrim (nadomestni član: Zdenka Domitric)
Gabrijela Vogrin (nadomestni član:  Andrej Horvat)
Zdenka Škrilec (nadomestni član: Darja Kučan)
Marjeta Nemeš (nadomestni član: Simona Gomboc Sečko)
Jože Sever (nadomestni član: Marija Apatič)
Marija Flisar, pevski zbor (nadomestni: Janja Maučec – DS J.Š.Beltinci)

Zdravstveni dom Murska Sobota , Grajska ulica 22, 9000 Murska Sobota
Erika Časar (nadomestni član: Urška Senic)
Trajbar Jože (nadomestni član: Aleš Pertoci)

Zdravstveni dom Ljutomer , Cesta I. slov. tabora 1, 9240 Ljutomer
Andreja Bogdan (nadomestni član : Saša Hlebec)

Zdravstveni dom Gornja Radgona , Partizanska cesta 34, 9250 G. Radgona
Dragica Kreft (nadomestni član: Karla Zemljič Pučko)

Zdravstveni dom Lendava , Kidričeva ulica 34, 9220 Lendava
Gal Kiraly Doris (nadomestni član: Valerija Hozjan)

Zdravstvena šola Rakičan , Ulica dr, Vrbnjaka 2, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Jožica Jordan Eman (nadomestni član: Irena Šumak)

Dom Lukavci, Lukavci 9, Dom starejših Ljutomer 9242 Križevci pri Ljutomeru
Zlatka Murtič (nadomestni član: Dragica Kosmajer)

Dom starejših Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000 Murska Sobota
Dušan Vereš (nadomestni član: Ksenija Klemenčič)

Dom starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4a, 9220 Lendava
Simona Marič Tibaut (nadomestni član: Simon Kovač)

Dom starejših Gornja RadgonaDom starejših Radenci
Zvonka Hladen Brus (nadomestni član: Suzana Divjak)

Zavod za zdravstveno varstvo, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota
Bernarda Temlin (nadomestni član: Ema Mesarič)

Terme 3000, Zdravilišče Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice,Zdravilišče Radenci, Zdraviliško naselje 9, 9252 Radenci
Zinka Lenarčič (nadomestni član: Vladimira Bavčar)

Privat sestre 
Brigita Mataič, Dobrovnik 8, 9223 Dobrovnik (nadomestni član: Erika Gabor Horvat)

Upokojene medicinske sestre 
Cvetka Meolic, SB (nadomestna: Marija Hirci, SBMS)
Vera Bogdan, Zdravstveni dom Ljutomer (nadomestni član: Tilčka  Šticl, Naselje ljudske pravice  45, 9000 Murska Sobota (Zdravstveni dom Murska Sobota)

Dosedanje predsednice DMSBZT Pomurja

 • Helena Ravnič
 • Cecilija Škraban
 • Antonija Sedonja
 • Olga Lenart
 • Nada Pitz
 • Slavica Fekonja
 • Erika Žilavec
 • Cvetka Steržaj
 • Emilija Makovec
 • Emilija Kavaš

x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih