Priznanja

Dobitniki priznanja, srebrni znaki, zlati znaki, zahvalne listine

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja podeljuje po Pravilniku o priznanjih od leta 2000 priznanja in zahvalne listine. Od leta 2006 podeljujemo na osnovi Pravilnika o priznanjih ter razpisa: srebrni znak, priznanje, zahvalno listino in jubilejno priznanje.

 2016

 Srebrni znak :

 1. Karla Pučko Zemljič, dipl. m. s., univ. dipl. soc. del., Zdravstveni dom Gornja Radgona
 2. Simona Marič Tibaut, dipl.m.s., Dom starejših občanov Lendava
 3. Erika Časar, dipl. m. s. ,upokojenka, Zdravstveni dom M. Sobota
 4. Marija Rožman, m.s., otroška negovalka, Zdravstveni dom Lendava
 5. Helena Grabar, dipl. m. s. , ET, Splošna bolnišnica M. Sobota

Priznanja:

 1. Nada Kuhar, sms , Splošna bolnišnica M. Sobota
 2. Darja Hoheger, zt., Splošna bolnišnica M. Sobota

2014

Srebrni znak :

 1. Emilija Kavaš, VMS,dipl.org.menedž, upok SB MS
 2. Jože Trajber, VZT, ZD Murska Sobota
 3. Marija Zrim, dipl.m.s.; krg, SB Murska Sobota
 4. Delovna skupina za oskrbo kroničnih ran, SB Murska Sobota
 5. Edvard Jakšič, mag.zn. SZŠ, Murska Sobota

Priznanja:

 1. Bogdana Kranjec, SMS,upok, SB Murska sobota
 2. Cecilija Panker, SMS, SB Murska Sobota
 3. Majda Žinkovič, SMS, ZD Gornja Radgona

2012

 Srebrni znak :

 1. Dragica Jošar, ZD Murska Sobota
 2. Danica Korošec, Dom starejših občanov Ljutomer
 3. Zvonka Brus Hladen, Dom starejših Gornja Radgona
 4. Anica Benkovič, VMS, zavod za zdravstveno varstvo MS
 5. Darinka Crnkovič, Transfuzijski oddelek Murska Sobota

Priznanja:

 1. Dragica Krojs, Terme 3000 Moravske Toplice
 2. Zorica Gabor, ZD Lendava
 3. Erna Sreš, SBMS Krg oddelek

Zahvalno listino:

 1. GOMBOŠI IDA, ms, SBMS Očesni odd.
 2. SKALAR MARIJA , ms, SBMS instrumentalska služba
 3. TEREZIJA FIALA-CVETKA, ZD Gornja Radgona

2010

Srebrni znak  :

 1. PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA Zdravstveni dom SOBOTA
 2. Doris Gal Kiraly, ZD Lendava
 3. Zlatka Lebar , Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
 4. Terezija Lenarčič, Thermalium, Naravni park Terme 3000 in ostali sodelavci
 5. Nada Ivanc, ZD Murska Sobota

Priznanja :

 1. Zdenka Domitric, SBMS, KRG oddelek
 2. Zdenka Rajh, ZD Ljutomer
 3. Mirko Šeruga, SBMS, int. oddelek
 4. Valerija Hozjan, ZD Lendava
 5. Marija Musulin, SBMS, INT oddelek

 2008

Srebrni znak 2008:

 1. Marjana Vidonja, babica, ZD Gornja Radgona
 2. Jožica Hozjan, dipl. m.s., Dom starejših Lendava
 3. Evgen Kuzma, višji zdrav. tehnik, SBMS, Anestezija
 4. Vida Pirling, dipl. m.s., ZD Murska Sobota

Priznanja 2008:

 1. Zdenka Burnik, SMS, SBNS, IINT..odd.
 2. Vera Novak, dipl. m.s., SBMS ORL odd.
 3. Olga Fartelj, SMS, Pralnica
 4. Rozalijo – Zinka Pušenjak, VMS, PLJUČNI odd.
 5. Dušica Vukan,VMS, GIN: POR. odd.

2006

Srebrni znak :

 1. Irena Nerad, dipl.m.s., Int. Oddelek-  intenzivna terapija;
 2. Ivanka Vučak, SMS, inštrumentarka CIS;

Pet priznanj:

 1. Majda Biro, VMS v pokoju, Zaposlena SBMS  Očesni oddelek;
 2. Jožef Magdič,  medicinski tehnik, SBMS,  na delavnem mestu mavčarja KRG oddelek;
 3. Pavla Škerget, SMS, zaposlena Dom starejših Rakičan;
 4. Jožica Špindler, SMS, zaposlena v Zdravstvenem Domu Ljutomer;
 5. Marija Ternar, SMS, zaposlena SBMS Oddelek za  perioperativno medicino (Intenzivna terapija);

Zahvalne listine:

 1. Razred maturantk  4.b letnik 1966 (zadnji letnik šolanja so delale v tro izmenskem turnusu na novo odprtem Otroškem  oddelku, ki je bil leta 1965 odprt in je primanjkovalo medicinskih sester otroške smeri. S svojim entuzijazmom in mladostno energijo so tako omogočile delovanje oddelka. Društvo se jim sedaj, ko so že v pokoju zahvaljuje z zahvalno listino) ;
 2. Članice Ženskega pevskega zbora DMSZT Pomurja, za izpolnjenih 10 let delovanja zbora;

Dobitniki priznanj 2004

 1. Šarika Bukvič, Terezija Legen, Zdravstveni dom Murska Sobota
 2. Jožica Klajnščak, Zdravstveni dom Gornja Radgona
 3. Dragica Horvat, Zdravstveni dom Lendava
 4. Dragica Škerget, Zdravstveni dom Ljutomer
 5. Anica Cor Ferko, Katja Rajh, Zdenka Zrinski, Milena Holcman,
 6. Skupina za standarde, Nada Miholič, Splošna bolnišnica Murska Sobota
 7. Blanka Andrejek, Dom starejših Rakičan
 8. Marija Hozjan, Dom starejših Lendava
 9. Anica Kuzma, Dom Lukavci
 10. Rozika Pertoci, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
 11. Štefan Žalodec, Zdravilišče Radenci
 12. Gena Virag, Zdravstvena šola
 13. Brigita Mataič, Zasebno delo

 

Dobitniki priznanj 2002:

 1. Marija Gobec, Marija Došen, Marija Kovač,
 2. Zdravstveni dom Murska Sobota
 3. Ida Puklavec, Zdravstveni dom Gornja Radgona
 4. Marija Horvat, Zdravstveni dom Lendava
 5. Marta Štaman, Zdravstveni dom Ljutomer
 6. Jožica Karas, Marija – Jana Balažic, Daniela Mörec, Jože Škalič,
 7. Majda Solar, Splošna bolnišnica Murska Sobota
 8. Marjana Grah, Dom starejših Rakičan
 9. Rozina Hanc, Dom starejših Lendava
 10. Vida Muhič, Dom Lukavci
 11. Kristina Kološa, Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota:
 12. Simona Zrim , ZD MS ,
 13. Metka Šemrl, Dom starejših Rakičan,
 14. Olga Flisar, SB MS,
 15. Matilda Magdič, upokojena med. sestra – SB MS,
 16. Katarina Tkalec, upokojena med. sestra – ZD MS

Dobitniki priznanj 2000:

 1. Marija Ana Kramarič, ZD Gornja Radgona
 2. Marija Hozjan, ZD Lendava
 3. Vera Bogdan, ZD Ljutomer
 4. Tilčka Šticl, Mirjana Časar, Evfemija Temlin, ZD Murska Sobota:
 5. Milica Puhek, Zdravilišče Radenci
 6. Anica Vöröš, Zavod za zdravstveno varstvo
 7. Ema Kolmanko, Dom starejših Rakičan
 8. Metka Močnik, Dum Lukavci
 9. Marija Virag, Dom Lendava
 10. Marjeta Gomboc, Cvetka Meolic, Erika Žilavec, Šarika Benko, Vera Horvat, Splošna Bolnišnica Murska Sobota
 11. Nada Flisar, Zdravilišče Moravske Toplice
 12. Nataša Varga, Zdravstveni dom Lendava

Dosedanje predsednice Društva:

 • Helena Ravnič
 • Cecilija Škraban
 • Antonija Sedonja
 • Olga Lenart
 • Slavica Fekonja
 • Erika Žilavec
 • Cvetka Steržaj
 • Emilija Makovec
 • Emilija Kavaš

Tajnica društva: Nada Pitz

Zahvalno listino  so prejeli:

 1. ženski pevski zbor DMSZT Pomurja
 2. blagajničarka Marta Stepanovič
 3. zborovodkinja Anka Suhadolnik

»Zlati znak« Zbornice Zveze Zdravstvene in babiške nege Slovenije

Za dosežke na področju zdravstvene nege podeljuje Zbornica-Zveza zdravstvene in babiške nege Slovenije  vsako leto 12. maja, na mednarodni dan medicinskih sester Zlati znak.  Na osnovi razpisa  za Zlati znak in pravilnika o priznanjih se posredujejo predlogi za zlate znake.

Pomurske medicinske sestre so za svoje strokovno delo in angažiranost v strokovnih združenjih, lokalnih skupnostih in drugih humanitarnih društvih ter za doprinos k razvoju stroke zdravstvene nege in širše delovanje na strokovnem področju prejemnice najvišjega priznanja Zbornice-Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije »Zlatega znaka«.

Vse kolegice, ki to priznanje dobijo imajo za sabo trdo delo, organizacijske sposobnosti, human odnos, doprinos k razvoju stroke zdravstvene nege in doprinos pri kakovosti zdravstvenega varstva, sodelovanje v lokalni skupnosti, delo v Zbornici Zvezi in v društvu, udejstvovanje v sekciji, pišejo članke, predavajo, delajo na področju raziskav.
Potrebno je  kar nekaj trdega dela, da zadostiš kriterijem v skladu s Pravilnikom o priznanjih Zbornice  Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije. Veliko dela pa mora vložiti tudi predlagatelj z zbiranjem dokumentacije in pisanjem razlage za predlog Zlatega znaka.

Zadnja presoja po kriterijih za podelitev Zlatega znaka sledi komisiji za priznanja.
Pomurske medicinske sestre smo se prvič uvrstile med nagrajence pred dvajsetimi leti.

Najvišje priznanje Zbornice Zveze  zdravstvene in babiške nege  so prejele:

 1. Helena Ravnič, DMS Murska Sobota, 1990
 2. Branislava Fekonja,  DMS Pomurja, 1992
 3. Emilija Kavaš, DMSZT Pomurje, 1997
 4. Anica Benkovič, DMSZT Pomurje, 1999
 5. Vera Bogdan, DMSZT Pomurje, 2001
 6. Cvetka Meolic, DSZT Pomurje, pediatrična sekcija, 2001
 7. Marija Hirci, DMSZT Pomurje, 2002
 8. Nada Pitz, DMSZT Pomurje, 2003
 9. Erika Žilavec, DMSZT Pomurje, 2005
 10. Genovefa Virag, DMSZT Pomurje,  2006
 11. Irena Šumak,  DMSBZT Pomurja, 2007
 12. Zdenka Tratnjek, DMSBZT Pomurja,2008
 13. Daniela Mőrec, DMSBZT Pomurja , 2009
 14. Metka Močnik, DMSBZT Pomurja, 2010
 15. Martina Horvat, DMSBZT Pomurja, 2011
 16. Dragica Jošar, DMSBZT  Pomurja, 2013
 17. Metka Lipič Baligač, DMSBZT Pomurja, 2014
 18. Ema Mesarič, DMSBZT Pomurja, 2016

 

Pohvalo  Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije je prejela Katarina Vinčec,

Jubilejno priznanje  ob 80 letnici delovanja Zbornice Zveze zdravstvene in babiške nege Slovenije je prejela Emilija Kavaš.

Ti dosežki so pokazatelj, da v Pomurju prav nič ne zaostajamo v razvoju stroke zdravstvene in babiške nege za drugimi regijami v Sloveniji. Delovanje dobitnic Zlatega znaka je  raznoliko in specifično na vseh področij delovanja zdravstvene nege v pomurskem prostoru.
Za vsak Zlati znak pa so poleg dobitnice zaslužni sodelavke in sodelavci, ki so pomagali pri aktivnostih razvijati stroko zdravstvene nege in kolegicam pomagali pri delu ter jim dajali podporo.
Iskrena zahvala in čestitke vsem dobitnicam in dobitnikom Zlatega znaka, priznanj,  srebrnega znaka in zahval.

Pripravila :
Emilija Kavaš


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih