Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
Murska Sobota, 2. 10. 2012

RAZPIS ZA VOLITVE DMSBZT Pomurja za predsednika in podpredsednika za mandat 2012 do 2016

V skladu s 14. členom Statuta in 3., 4., 5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Pomurja in na podlagi sklepa 32. seje IO z dne 19. 9. 2012 objavljamo razpis za

predsednice/ka Strokovnega društva medicinskih sester,babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja za mandatno obdobje od 21. 11. 2012-21. 11. 2016

podpredsednice/ka Strokovnega društva medicinskih sester,babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja za mandatno obdobje od 21. 11. 2012 do 21. 11. 2016
ter imenovanje

članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Razsodišča.

V skladu s 12. členom statuta DMSBZT Pomurja lahko kandidira vsak član/članica DMSBZT Pomurja.

V skladu s 7. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Pomurja ( v nadaljevanju pravilnika) mora kandidat/ kandidatka za predsednika izpolnjevati naslednje pogoje:
– redni član/članica DMSBZT Pomurja,
– član/ica najmanj 10 let,
– aktivno delo v društvo vsaj pet let,
– ugled v strokovni javnosti.

V skladu s 9. členom Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe DMSBZT Pomurja mora kandidat za podpredsednika/ico DMSBZT Pomurja izpolnjevati naslednje pogoje:
– redni član/ica,
– član/ica najmanj pet let,
– aktivno delo v društvu vsaj pet let,
– ugled v strokovni javnosti.

Kandidati morajo k vlogi predložiti :
– življenjepis s poudarkom na dosedanjih društvenih in strokovnih aktivnostih,
– program dela DMSBZT Pomurja za naslednje mandatno obdobje.

Kandidati, ki želijo biti imenovan v organe društva morajo na osnovi 11.člena Pravilnika, podati pisno soglasje o imenovanju v organe društva.
Prijavijo se lahko kandidati, ki so vsaj pet let člani društva in vsaj tri leta aktivno delajo v društvu.

Kandidati naj pošljejo vlogo v zaprti kuverti na naslov:

Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja
IZVRŠNI ODBOR- kandidacijska komisija
Kandidatura- ne odpiraj!
Ulica dr. Vrbnjaka 6
9000 M.Sobota

Rok prijave je do 03. 11. 2012                                                                                                           

                                                                                                                                                                   Izvršni odbor

Predsednica DMSBZT Pomurja:   Emilija Kavaš


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih