Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –

Zveza strokovnih  društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Ob železnici 30 A, Ljubljana

www.zbornica-zveza.si

Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester:

Medicinske sestre in babice so v prvih vrstah zdravstvenega sistema

Ob letošnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza) 9. in 10. maja organizira kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije, 10. maja ob 18. uri pa bo v kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju potekala osrednja slovesnost s svečano podelitvijo najvišjih priznanj – Zlatih znakov Zbornice – Zveze.

Mednarodni dan medicinskih sester (12. maj 2013) nosi naslov »Moč za spremembe-medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«. Moč medicinskih sester in babic je v znanju, raziskovanju, enotnem delovanju, povezovanju, spoštovanju, prepoznavanju in sodelovanju, ne le znotraj stroke, temveč tudi s strokovnjaki drugih strokovnih področij.

Medicinske sestre so v prvih vrstah zdravstvenega sistema. Ob pacientu so v vseh obdobjih življenja, v času zdravja, bolezni, rehabilitacije in omogočanja mirne smrti. Za potrebe pacientov skrbijo vse ure dneva, vse dni v letu, na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva v javnem in zasebnem sektorju, v socialnem varstvu in zdravstvenem izobraževanju in tako omogočajo dostopno, kakovostno in učinkovito izvajanje zdravstvenega varstva.

Nacionalni anketi o izkušnjah pacientov v akutnih in psihiatričnih bolnišnicah med odraslimi pacienti v letu 2012 sta pokazali, da so pacienti najbolj zadovoljni prav z delom medicinskih sester. Tudi vseevropska raziskava Trusted brand 2013 je pokazala, da so v Sloveniji medicinske sestre na drugem mestu najbolj zaupanja vrednih poklicnih skupin, takoj za gasilci.

Manj medicinskih sester, manj zdravja

Poklicna skupina, ki šteje preko 19.000 zdravstvenih delavcev, je najštevilčnejša delovna sila v zdravstvu, zato moramo biti še posebej pozorni na učinke globalne krize: »Globalna kriza vse bolj prizadeva tudi zdravstveni sistem. V dani situaciji predstavljajo največjo nevarnost za zdravstveno obravnavo in varnost pacientov zmanjševanje števila medicinskih sester in nižanje stopnje izobrazbe ob bolniški postelji. Številne raziskave govorijo o tem, da to ni pravilna odločitev z vidika izidov zdravstvene obravnave pacientov,« opozarja izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.

9. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije                                                                                     in slovesnost s podelitvijo najvišjih priznanj.

Zbornica – Zveza ob prihajajočem dnevu medicinskih sester organizira  9. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije z naslovom »Moč za spremembe-medicinske sestre in babice smo v prvih vrstah zdravstvenega sistema«. 9. in 10. maja bodo tako na kongresu zdravstvene in babiške nege v kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju, kjer pričakujejo preko 200 udeležencev, predstavljeni prispevki, ki so usmerjeni v inovativnost, kažejo na spremljanje razvoja stroke, razvoja raziskovalne dejavnosti v zdravstveni negi, opozarjajo na etične dileme, predlagajo organizacijske spremembe in karierni razvoj medicinskih sester in babic in spodbujajo partnerstvo z uporabnikom. 10. maja ob 18. uri pa bo potekala osrednja slovesnost s svečano podelitvijo najvišjih priznanj. Zlati znak Zbornice – Zveze bodo prejele medicinske sestre: MILENA GLIHA, BERNARDA HOSTNIK, DRAGICA JOŠAR, DR. RUŽA PANDL MIKUŽ, MAG. JOŽICA PETERKA, DR. JADRANKA STRIČEVIĆ, DRAGA ŠTROMAJER, MATEJA TOMAŽIN ŠPORAR, SONJA TRAFELA in VANJA VILAR. Nagrado za življenjsko delo pa bo prejela medicinska sestra SILVA VUGA, ki je s svojim vseživljenjskim delom, energijo in voljo, z občutkom za stroko zdravstvene nege, njen razvoj, status in ugled, ter z nenehnim spodbujanjem posameznikov in skupin k napredku, z razvijanjem znanstveno raziskovalnega dela ter s skrbjo za pedagoško delo vzornica sedanjim in prihodnjim generacijam medicinskih sester. Nagrajenke in udeležence bo na slovesnosti nagovoril tudi minister za zdravje TOMAŽ GANTAR.

 

                                                                                Darinka Klemenc, 

                                                                               predsednica Zbornice – Zveze

 

 


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih