Strokovno duštvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja

in

Sekcija reševalcev v zdravstvu 

 

TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

z vključenim AED

ki bo v soboto 16.11.2013

v Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota

Program

 

07:30 – 08:00            Registracija, navodila udeležencem

 

              TEORETIČNA ZNANJA ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA 

08:00 – 08:20    Algoritem TPO, pristop k osebi, ki ne kaže znakov življenja

08:20 – 09:40    Pomen vključevanja AED v TPO, delovanje AED

08:40 – 09:00    Kdaj oživljamo odrasle drugače in kako oživljamo otroke

09:00 – 09:10    Ukrepanje ob tujkih v zgornjih dihalnih poteh

09:10 – 09:20    Etične dileme in odgovornost  izvajalcev TPO

09:20 – 09:40    Diskusija, izmenjava mnenj                

09:40 – 10:00    ODMOR – priprava na delavnice

              PRAKTIČNE VEŠČINE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA                    

10:00 – 10:40    TPO odraslih z AED, tujkih v dihalnih poteh

10:00 – 10:40    Reševanje dogodkov TPO odraslih z AED 

10:40 – 11:00    TPO otrok, tujki v dihalnih poteh

11:40 – 12:00    reševanje dogodkov, TPO otrok, tujek v dihalni poti          

                            / skupina10udeležencev /

12:00 – 12:30    ODMOR – priprava na preverjanje znanja

PREVERJANJE ZNANJA IN VEŠČIN ZA IZVAJANJE TEMELJNIH POSTOPKOV OŽIVLJANJA                     

12:30 – 13:00    Pisno preverjanje znanja (test, 20 vprašanj, ponujeni štirje odgovori)

13:00 – 13:45    Praktično preverjanje veščin izvajanja oživljanja                                                                                                

13:45 – 14:00    Seznanitev udeležencev z rezultati preverjanja, re-test

14:00 – 14:10    Zaključna diskusija in podelitev potrdil o udeležbi

DODATNE INFORMACIJE:

Vsebina tečaja je usklajena s programom tečaja temeljnih postopkov oživljanja z AED Slovenskega sveta za reanimacijo oziroma Basic Life Support Course od European Resuscitation Council, ki ga priporoča Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije za vse izvajalce zdravstvene in babiške nege.

 

Tečaj traja 7,1 pedagoških ur in bi moralo udeležencem, izvajalcem zdravstvene in babiške nege, prinesti 7 licenčnih točk (trenutno nihče ne izdaja licenčnih točk). Vsebina in izvedba tečaja je usklajena z zahtevami Zbornice – Zveze za obvezne vsebine licenčnega obdobja iz temeljnih postopkov oživljanja. Komisija za licenčno vrednotenje je enakemu programu podelila dne 05.01.2012 sklep 2012/001/004 in ga uvrstilo med obvezne vsebine. V letošnjem letu je vsebina vpisana v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice Zveze in se vodi pod sklepom 2013/002/002.

Cena tečaja je v skladu z sklepom UO Zbornice Zveze in načela dostopnosti 160 EUR z vključenim DDV na udeleženca (članom Zbornice – Zveze, ki imajo poravnane članske obveznosti, se prizna 50% popust) in zajema organizacijo tečaja (najem opreme, prostorov in inštruktorjev), gradivo, osvežitev v odmoru, stroške preverjanja znanja ter izdaje potrdila o udeležbi.

Dodatni popusti na določene cene so možni le ob dogovoru o soorganizaciji in delitvi stroškov delavnice.

Prosimo, da se za udeležbo zaradi organizacije dela prijavite pri Dragici Jošar ZDMS tel. 031 354 123 do 30.10.2013 . Število mest je omejeno na maksimalno 60.

Napišite prosim plačnika za izobraževanje ali pa vlogo na Komisijo za SI pri  DMSBZT Pomurja za pokritje stroškov kotizacije. Tisti, ki vloge ne bodo oddali, morajo plačati kotizacijo.

 

                                                                                                                    Predsednica DMSBZT Pomurja,

                                                                              Daniela Mörec

   

 

 


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih