strokovno izpopolnjevanje z učno delavnico

ETIČNE IN MORALNE DIMENZIJE V ZDRAVSTVENI IN BABIŠKI NEGI

(MODUL LICENCA- OBVEZNE VSEBINE)

bo potekalo v sredo, 05. novembra  2014 v Jakijevi dvorani Zavarovalnice Triglav na Lendavski 5 v Murski Soboti

Program strokovnega srečanja, 05. 11. 2014

8.30 – 9.00     Registracija udeležencev

9.00 – 9.15     Nagovor in pozdrav udeležencev strokovnega srečanja,

Daniela  Mörec, dipl. m. s., predsednica regijskega strokovnega  društva DMSBZT Pomurja

9.15 – 9.30     Predstavitev programa izobraževanja in učne delavnice,

Doc. dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.

9.30 – 10.30  Zgodovinski oris etike, dr. Danica Železnik (celoten sklop)

Temeljne deontološke listine

Etika in profesionalnost

Etični sistemi ali teorije v zdravstveni negi

Teorije etičnega odločanja v zdravstvu

10.30 – 11.00            Odmor

11.00 – 12.30            Splošna načela etike v zdravstvu, dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg.           (celoten sklop)

Človekove pravice

 Etika vrlin

 Etika skrbi

 Etika za prihodnost

12.30 – 13.15 Odmor

13.15.- 14. 30    Morala kot skupek pravil, norm, predpisov, dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg. (celoten sklop)

Modeli  morale v zdravstveni negi

Načela in standardi Kodeksa etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije    

Mednarodni kodeks etike za babice

Vloga častnega razsodišča pri Zbornici- Zveze

14.30 – 15.00             Odmor

15.00 – 15.30            Predstavitev učne delavnice in udeležencev (oblikovanje skupin),

dr. Danica Železnik, prof. zdr. vzg. (celoten sklop)

15.30 – 18.00            Analiziranje etičnih problemov v praksi zdravstvene in babiške nege

 Kakovost odnosa, ki pospešuje občutek dostojanstva pri bolniku

 Dejavniki, ki vplivajo na ohranjanje človekovega dostojanstva

 Kako spoštujemo avtonomijo posameznika?

 Kako se odzovemo na kritiko?                       

 Zaključek in vrednotenje strokovnega srečanja   

Splošne informacije

Program strokovnega srečanja je namenjen zaposlenim v zdravstveni in babiški negi in je usklajen z obveznimi vsebinami (10. člen Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege (Uradni list RS, št. 24/ 2007, z dne 20.03.2007), ki jih mora vsebovati strokovno izpopolnjevanje za izpolnjen pogoj obveznih vsebin s področja »Poklicna etika« v enem licenčnem obdobju. Sestavljen je iz predavanj in učne delavnice, kjer udeleženci v manjših skupinah analizirajo etične probleme v praksi ter ob strokovnem vodenju izkušene predavateljice na področju Etike in supervizije v praksi preučijo dejavnike, ki vplivajo na kakovost odnosov v procesu obravnave bolnikov.

Celodnevno izobraževanje znaša 60 EUR za člane Zbornice- Zveze, ter 120 EUR za nečlane Zbornice- Zveze, v ceno je vključen DDV. V ceno je vključena organizacija strokovnega srečanja z učno delavnico, gradivo za udeležence, potrdilo o udeležbi, pogostitve v odmorih. Kotizacijo nakažete na TR društva DMSBZT Pomurje: NLB 02340-0011735734. Ob registraciji potrebujete potrdilo o plačani kotizaciji. Možno je plačilo kotizacije pred pričetkom seminarja.

Strokovno izobraževanje je vpisano v register strokovnih izpopolnjevanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Prijave in dodatne informacije

Na izobraževanje se prijavite izključno preko e-prijavnice na spletni strani društva- www.drustvo-mszt-pomurja.si ali na spletu Zbornice –  Zveze- www.zbornica-zveza.si

Člani lahko na Komisijo za izobraževanje naslovijo vlogo za plačilo kotizacije, če je po Pravilniku o uporabi sredstev iz sklada za strokovna izpopolnjevanja DMSBZT Pomurja še niso koristili.

Dodatne informacije naslovite na Dragico Jošar, tel. 031 354 123, dragica.josar@gmail.com, Danielo Mörec, tel. 041 746 074, daniela.morec@gmail.com

 

                                                                                              Predsednica društva

                                                                                      Daniela Mörec,  dipl. m. s.


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih