predavanje in učne delavnice z naslovom

Tudi beseda je zdravilo, 

ki bo v petek , 14. in soboto 15. 11. 2014 v predavalnici Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ul. Arhitekta Novaka, v Murski Soboti

 

PROGRAM STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA

ZAKAJ?

Za zdravstvene delavce je poleg dobrega strokovnega znanja najpomembnejše delovno “orodje” – komunikacija. Z njo vzpostavljajo prvi stik z bolnikom, pridobivajo informacije o bolniku in poteku bolezni. Z njo pa vplivajo – pogosto nezavedno – tudi na notranje stanje bolnika in s tem na njegove samoozdraviteljske sposobnosti, saj vemo, da so telo, čustva in mišljenje tesno povezani. Kakovost komunikacije pa ustvarja tudi zunanjo podobo ustanove, kar je v našem času pomemben dejavnik. Žal, v šoli za izobraževanje zdravstvenih delavcev ne dobijo dovolj tega nujno potrebnega znanja.

 

VSEBINA IN ČASOVNA RAZPOREDITEV IZOBRAŽEVANJA:

Prvi dan:

7.45                            Sprejem udeležencev

Voditeljica:                Andreja Martinčič, učiteljica slovenskega jezika in višja knjižničarka, svetovalka za zakonsko, družinsko in življenjsko svetovanje

8. – 9.30 (2 PU)          Delavnica (predstavitev sebe s plakatom, lepljenko-ozaveščanje svojega notranjega otroka)

9.30 – 9.45                 odmor

9.45 – 11.15 (2PU)     Čustva-pot spoznavanja samega sebe-spomini, sporočila, smisel

Ozaveščanje temeljnih čustev na izkustveni ravni

11.15-11.45                čas za malico

Trajanje:                   4 pedagoške ure

Voditeljica:                Klara Ramovš, profesorica andragogike, mojstrica poslovne komunikacije

11.45 – 13.15 (2 PU)  Individualni pogled na učinkovito sporazumevanje

Temeljni komunikacijski aksiomi

Delovno mesto-oder

13.15 – 13.45             odmor

13.45 – 15.15 (2 PU)  Kaj je naše poslanstvo

Uvod v verbalno komunikacijo

Trajanje:                   4 pedagoške ure

Drugi dan:

Voditeljica:                Klara Ramovš, profesorica andragogike, mojstrica poslovne komunikacije

8. – 9.30 (2 PU)          Pomen preverjanja informacij

Moč besed (svetle, temne in čarobne besede)

Kako s pozitivno notranjo naravnanostjo vplivamo na bolnika?

9.30 – 9.45                  odmor

9.45 – 11.15 (2 PU)    Dejavno poslušanje

11.15 – 11.45             čas za malico

11.45 – 13.15             Neverbalna komunikacija

Vzpostavljanje in vzdrževanje prvega stika

Naša čutila: vrata v svet informacij (VAKOG)

Zaznavanje in opazovanje – temeljni veščini pri delu z bolnikom.

13.15 – 13.30              odmor

13.30 – 15.                  Motnje v komunikaciji

Samopodoba – neviden kotel, ki ga nosimo

Druge ljudi vidimo in doživljamo tako, kot vidimo in doživljamo sebe

Kaj lahko sami storimo za izboljšanje svoje samopodobe

Sklepni odmevi

15. – 15.15                  Sklep seminarja z anketiranjem in s podelitvijo potrdil

Trajanje:                   8 pedagoških ur

UČNE METODE IN TEHNIKE DELA:

pogovor, individaualno delo, delo v dvojicah, skupinah, igre vlog, mentalni trening, študij primerov.

Dodatna obvestila

Prosimo, da se prijavite  najpozneje do 10.11.2014, preko spletne strani DMSBZT Pomurja – www.drustvo-mszt-pomurja.si ali preko e – prijavnice Zbornice –Zveze.

Za člane društva ni kotizacije. Za nečlane in člane drugih strokovnih društev je kotizacija 60€. Nakažite jo na TR DMSBZT Pomurja na št.: 02340 0011735-734

Dodatne informacije naslovite na Dragico Jošar, tel. 031 354 123, dragica.josar@gmail.com, Danielo Mörec, tel. 041 746 074, daniela.morec@gmail.com

 

                                                                            Predsednica  DMSBZT Pomurja,

                                                                                       Daniela Mörec


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih