Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije –

Zveza strokovnih  društev medicinskih sester, babic  in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Ob železnici 30 A, Ljubljana, www.zbornica-zveza.si

                                                                                                                   

Ljubljana, 24. 3. 2014

 

ZADEVA: Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev in predlog Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege

Spoštovane predsednice in predsedniki regijskih strokovnih društev in strokovnih sekcij,

na Zbornici – Zvezi bi vas želeli seznaniti, da je Ministrstvo za zdravje RS v javno razpravo posredovalo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki naj bi podrobneje določal obvezne vsebine strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.

Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/2006) ureja vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Na Zbornici – Zvezi smo Ministrstvo za zdravje v preteklosti že opozarjali, da je potrebno na sistemski in celovit način, z določitvijo obveznih vsebin, zagotovi strokovno izpolnjevanje in izobraževanje tudi tistih izvajalcev zdravstvene in babiške nege s poklicno in srednješolsko izobrazbo, ki ne potrebujejo licence, so pa dragoceni člani zdravstvenega in negovalnega tima ter imajo pomembno in specifično vlogo pri zdravstveni in babiški negi in oskrbi.

Predlog omenjena pravilnika predvideva, da strokovno izpopolnjevanje zajema, poleg vsebin z ožjega strokovnega področja, na katerem dela delavec, še naslednje vsebine: zakonodajo s področja zdravstva in poklicno etiko 8 ur, temeljne postopke oživljanja 8 ur ter kakovost in varnost v zdravstvu 8 ur. Delavec se iz omenjenih vsebin izpopolnjuje najmanj enkrat v treh letih. Omenjene vsebine strokovnega izpolnjevanja naj bi veljale za vse zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce s srednjo strokovno izobrazbo, višjo, visoko in univerzitetno strokovno izobrazbo.

Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo tudi predlog Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege, ki na novo ureja postopek vpisa v register izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter postopek podelitve, podaljšanja in odvzema licence izvajalcem v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege ter licenčno vrednotenje strokovnih izobraževanj in izpolnjevanj.

Predloga obeh pravilnikov posredujemo regijskim strokovnim društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov ter strokovnim sekcijam pri Zbornici – Zvezi z namenom izvedbe javne razprave v strokovni javnosti zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.

Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe in dopolnitve k predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev posredujete do srede, 2. 4. 2014, morebitne pripombe in dopolnitve k predlogu Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege pa do 8. 4. 2014; oboje na e naslov:  tajnistvo@zbornica-zveza.si.

Za vaše sodelovanje v strokovni razpravi se vam najlepše zahvaljujemo.

S spoštovanjem.

 

Predsednica Zbornice – Zveze

Darinka Klemenc

Priloge:

–          Predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev

–          Predlog Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene ali babiške nege


x

Na naši stran uporabljamo piškotke za pravilno delovanje strani in beleženje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piškotkov.

Potrjujem Zavračam Center zasebnosti Nastavitve zasebnosti Preberi več o Piškotkih